• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start

Strona główna

 

Witamy na stronie 

Publicznego Gimnazjum im. gen. Stefana

"Grota" Roweckiego w Tomawie.

Zachęcamy do częstego odwiedzania nas. 

 

Informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu: 

pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Łęki Szlacheckie”. 

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacja Umiejętności;

działanie: XI.1. Wysoka jakość edukacji podziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne,

realizowany w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. W projekcie wezmą wszystkie placówki edukacyjne z tereny Łęki Szlacheckie. W ramach programu doskonalić się będą mogli również nauczyciele, łącznie z odbyciem studiów podyplomowych. Projekt w swoim założeniu przewiduje zakup doposażenia do placówek oświatowych. 

Realizacja wsparcia dla uczniów:

A. Typ 1. realizacja zadań z kompetencji kluczowych

- zaj. warsztaty „Ja na rynku pracy” 

- zaj. kompetencje społeczne, 

- zaj.  koło z matematyki, 

- zaj. zajęcia z j. angielskiego,

- zaj.  umiejętność uczenia się,

- zaj.  umiejętność kreatywnego myślenia, 

- zaj.  zajęcia z rozwijania przedsiębiorczości i innowacyjności,

B. Typ 3. realizacja zadań  z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

- zaj. koło grafiki komputerowej,

- zaj. koło informatyczne,  

C. Typ 4. -  Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego

- zaj. logopedyczne,  

- zaj. korekcyjno-kompensacyjne,  

- zaj. psychologiczno-terapeutyczne,   

Wszelkich informacji można uzyskać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły 

Aktualności

Wizyta w Schronisku dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach akcji „Wigilia dla Zwierząt 2016” w dniu 22 grudnia 2016 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tomawie Aleksandra Krawczyk, Adam Kierlik i Dominik Kosiński  wraz z p. Lucyną Woźniak odwiedzili Schronisko dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. 

Spotkanie wigilijne

W dniu 19 grudnia w sali OSP w Łękach Szlacheckich odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy Łęki Szlacheckie. Wydarzenie to zorganizowano w tym roku po raz pierwszy, dzięki inicjatywie nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Tomawie. Wigilia stanowiła zwieńczenie akcji "Szlachetna szkoła" oraz Kampanii "19 dni przeciwko przemocy(...)Walka z głodem i niedożywieniem".