• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Wyniki Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „100-lecie Polski Niepodległej”

15 stycznia 2019 roku odbyło się podsumowanie  Gminnego Konkursu Literacko -Plastycznego „100-lecie Polski Niepodległej”  połączonego  z 15 rocznicą nadania Publicznemu Gimnazjum w Tomawie imienia gen. Stefana „Grota” Roweckiego. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łękach Szlacheckich. Przybyli na nią zaproszeni goście: wójt Gminy Łęki  Szlacheckie pan Piotr Łączny, przewodnicząca Rady  Gminy pani Agnieszka Łysoń, radna powiatu piotrkowskiego pani Grażyna Lasek oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tomawie pani Anna Wojakowska – Wolska. 

Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Stefana „Grota” Roweckiego w Tomawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich. Koordynatorzy innowacyjnego konkursu to pani Aldona Szyl - opiekun Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Tomawie i pani Marta Stępień - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich.  Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum: Wiktoria Sztajnert i Dawid Broszkowski. Rozstrzygnięcia konkursu jury dokonało w grudniu, jednak ze względu na zimową przerwę świąteczną w szkołach wręczenie nagród nastąpiło w styczniu.Głównym celem konkursu było uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz budzenie zainteresowań historią narodu, w tym historią naszej „małej ojczyzny”. Przedmiotem przedsięwzięcia było wykonanie pracy plastycznej lub napisanie pracy literackiej.Konkurs przeznaczony był  dla wszystkich uczniów z terenu gminy Łęki Szlacheckie. Podzielony został na 4 kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I- III,  klasy IV-VIII  szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

Zainteresowanie konkursem było duże, wpłynęło wiele prac ze wszystkich 3 szkół. Uczniowie dając upust wodzy i wyobraźni wykonali prace stosując różne techniki.Były to plakaty, symbole narodowe, portrety dowódców i bojowników walczących o wolność, foldery i referaty przedstawiające sceny z życia i działalności bohaterów narodowych. W każdej z wymienionych  kategorii przyznano nagrody i wyróżnienia. Galerię najlepszych prac można zobaczyć w gminnej bibliotece, która była też fundatorem nagród dla uczniów. Utworzona wystawa cieszyła „oko” każdego odwiedzających bibliotekę.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria przedszkole:

I miejsce- Marcel Błaszczyk i Roksana Kuna

II miejsce- Zofia Walas

III miejsce- Nikola Stefańska

wyróżnienia: Bartłomiej Kopeć, Nikola Wąsowicz i Agata Więcławska

Kategoria klasy I-III

I miejsce- Maja Patek

II miejsce- Ksawery Smolarek

III miejsce- Patrycja Fijołek i Aleksandra Wojakowska

wyróżnienia:  Igor Małecki i Karolina Więcławska

Kategoria klasy IV-VIII

prace plastyczne

I miejsce- Aleksandra Nowakowska i Joanna Więcławska

II miejsce-Jakub Kopacki

III miejsce- Blanka Herman i Julia Pilichowsk

wyróżnienia:  Katarzyna Białkowska, Faustyna Krzeszewska, Nikodem Smolarek

 prace literackie

I miejsce- Jakub Adamus   

II miejsce- Wiktoria Gątkowska

III miejsce- Filip Janiec i Kamil Więcławski

I miejsce- Wiktoria Sztajnert

II miejsce- Krystian Nowakowski

III miejsce- Andżelika Dorosławska, Mateusz Gładysz

Po rozdaniu nagród  głos zabrał wójt gminy, który podziękował  uczniom za udział w konkursowych zmaganiach. Słowa uznania skierował także w stronę wychowawców i nauczycieli, którzy inspirując podopiecznych do udziału w konkursie, promują młode talenty i rozwijają ich zainteresowania. Organizatorzy podziękowali panu wójtowi Piotrowi Łącznemu za przewodniczenie uroczystości, za udostępnienie sali konferencyjnej i gimbusa.