• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Spektakl profilaktyczny „Wyjść poza schemat”

W dniu 23 stycznia 2019 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Tomawie obejrzeli spektakl profilaktyczny „Wyjść poza schemat” wystawiony przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z  Krakowa. Zaprezentowane przedstawienie teatralne zostało wystawione dzięki ścisłej współpracy szkoły z Gminną Biblioteką Publiczną w Łękach Szlacheckich.

Celem przedstawienia było uświadomienie młodzieży destrukcyjnego wpływu agresywnych zachowań na psychikę młodego człowieka.  Artyści poruszyli złożoną problematykę cyberprzemocy. Mówili o zagrożeniach czyhających w Internecie i poprzez telefony komórkowe. Ukazali, jak łatwo można zrobić z kogoś tzw. „kozła ofiarnego” poprzez wykluczenie go z grupy rówieśniczej. Aktorzy pokazali, że cyberprzemoc to: obraźliwe SMS-y, e-maile, straszenie, rozpowszechnianie zdjęć czy filmików bez zgody właściciela. Znakomicie odegrali prezentowane role, dzięki czemu pokaz dla gimnazjalistów był przystępny i ciekawy.

Spektakl uświadomił uczniom, że zawsze trzeba reagować na przemoc, bo niby „niewinne zabawy” mogą wyrządzić krzywdę drugiej osobie.