• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Konkurs ortograficzny, odbywający się corocznie w naszej szkole, wpisał się już w jej  tradycję. Toteż, aby tradycji stało się zadość, został on przeprowadzony również w bieżącym roku szkolnym.

Uczestników konkursu wyłoniono na podstawie zorganizowanych wcześniej eliminacji klasowych. Jednak pewnym novum stało się to, że do zmagań konkursowych mogli przystąpić także gimnazjaliści chcący sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie ortografii. Spośród siedmiu uczestników wyłoniono zwycięzców. Są nimi:

  • Wiktoria Dawidowicz (klasa IIIa) – I miejsce
  • Dawid Broszkowski (klasa IIIb) – II miejsce
  • Andżelika Dorosławska (klasa IIIa) – III miejsce
  • Nagrody książkowe oraz rzeczowe dla zwycięzców zostały pozyskane przez dyrektora szkoły, p. A. Wojakowską- Wolską i organizatora konkursu, p. W. Jędruszek.