• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

OSTATNI TAKI EGZAMIN…

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tomawie zmierzyli się z egzaminem, który sprawdzał ich wiedzę i umiejętności z trzech lat nauki i określany jest mianem egzaminu gimnazjalnego.

Gimnazjaliści rozpoczęli swoje zmagania  w środę 10 kwietnia o godz. 9.00 od testu z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Po krótkiej przerwie przyszedł czas na język polski, któremu uczniowie mogli poświęcić kolejne 90 minut. Drugi dzień egzaminów upłynął pod znakiem przedmiotów przyrodniczych i matematyki. W ostatnim dniu gimnazjaliści mogli sprawdzić się z języka angielskiego lub języka  niemieckiego.

Egzamin tak jak w poprzednich latach miał formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie ma określonego wyniku minimalnego, jaki uczeń powinien uzyskać, w praktyce oznacza to, iż egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.
W ten oto sposób tegoroczni trzecioklasiści przechodzą do historii, jako rocznik, który po raz ostatni zdawał ów egzamin w starym systemie edukacji. Wyniki egzaminu gimnazjalnego poznamy 14 czerwca.