• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny

Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego

Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego

w Publicznym Gimnazjum im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Tomawie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)