• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Kontakty rodziców z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorem

  1. Drogą elektroniczną (adresy e-mail podane na stronie internetowej szkoły).
  2. Możliwość  umówienia spotkania z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem za pomocą e-maila lub telefonicznie (44 615 87 12).
  3. Zebrania klasowe, o których informacja będzie znajdować się na stronie internetowej szkoły (z odpowiednim wyprzedzeniem). Podobna informacja będzie przekazywana za pośrednictwem uczniów.