• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Szkolny Konkurs Literacki

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego:

„ Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,

by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń; uczeń-uczeń; dziecko-rodzina; koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).”