• Kontrast:
 • Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++

Zgłaszanie wypadku dziecka

Informujemy Państwa, 

że w roku szkolnym 2016/2017 dzieci zostały ubezpieczone w

 

Towarzystwie Ubezpieczeń InterRisk S.A.Vienna Insurance Group

 Odział w Piotrkowie Trybunalskim  

 

 Zgłoszenie  wypadku-szkody  NNW  InterRisk uczniów można dokonać:

- telefonicznie poprzez infolinię InterRisk kontakt: (22) 212 20 12

- przez internet ze strony  https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/

 • Przed przystąpieniem do zgłoszenia szkody przygotuj następujące dokumenty: numer polisy, dane osobowe, dokumentację medyczną 
 • Wejdź na stronę główną https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/ 
 • Wybierz opcję - ZGŁOŚ SZKODĘ
 • Następnie - INTERNETOWE ZŁOSZENIE SZKODY
 • Wskaż przedmiot szkody - SZKODA NA OSOBIE
 • Zaznacz rodzaj zdarzenia - SZKODA NNW Z UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO
 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY zgodnie z poleceniami
 • Załącz niezbędne dokumenty i WYŚLIJ   

- e-meilem, pocztą 

 • Wejdź na stronę główną www.interrisk.pl
 • Wybierz opcję - ZGŁOŚ SZKODĘ
 • Zgłoś szkodę mailem szkody@interrisk.pl lub pocztą -  Z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Zgłoszenie rozszczenia EDU Plus 
 • Pobierz i wypełnij formularz 
 • Wypełniony formularz wyślij mailowo pod adres szkody@interrisk.pl lub pocztą na adres: 

                 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

                            Vienna Insurance Group

                                    Al. 3-go Maja 2

                           97-300 Piotrków Trybunalski 

 

W załaczeniu poniżej wzór Formularza zgłoszenia roszczenia, który jest również do pobrania za strony internetowej InterRisk.

W przypadku jakichkolwiek problemów ze zgłoszeniem roszczenia należy zgłosić się do sekretariatu szkoły.