• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
Jesteś tutaj:Start / Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w  szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.).