• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

AKCJA NARODOWE CZYTANIE

Uczniowie klas I-III Publicznego Gimnazjum im. gen. St. „Grota” Roweckiego w Tomawie wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji V edycji Narodowego Czytania. W tym roku był to „Quo vadis” H. Sienkiewicza. Główny cel tego przedsięwzięcia to popularyzacja wspólnego czytania wielkich dzieł literatury narodowej, promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

Trzydniowa wycieczka: Maniowy-Zakopane

dniach 7-9 września  2016 r. uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami p. Małgorzatą Wilczyńską i p. Anna Wojakowską-Wolską oraz opiekunem p. Małgorzatą Balcerzyk uczestniczyli w wycieczce szkolnej w Pieniny. Wspomnieć należy, iż tereny te kolejny raz stają się celem aktywnego wypoczynku gimnazjalistów z Tomawy.

Sprzątanie Świata

Tegoroczna akcja Sprzątanie Świata odbywała się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. Jej przesłanie to poszanowanie zasobów, unikanie tworzenia odpadów i szacunek do wytworzonych przedmiotów, a także uświadamianie Polakom ich codziennego wpływu na środowisko.

Konferencja historyczna

W dniu 15.09.2016 młodzież z Publicznego Gimnazjum w Tomawie, wraz z opiekunami działającego na terenie gimnazjum Klubu Historycznego, uczestniczyła w konferencji historycznej, która odbyła się w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Rozpoczęliśmy tym samym kolejny rok współpracy z Klubem Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim.