• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Biblioteka szkolna

 

W bibliotece szkolnej pracuje pani mgr Lucyna Woźniak.

Regulamin biblioteki

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu oraz na miejscu, w bibliotece

3. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni (w razie potrzeby może przedłużyć termin)

4. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę identyczną lub wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza odpowiadającą
aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zgubionej) książki

5. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków

6. Wszystkie wypożyczone książki i czasopisma muszą być zwrócone bibliotece najpóźniej na dwa tygodnie przed

zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym

7. Nauczyciele, inni pracownicy odchodzący ze szkoły zobowiązani są do wczesniejszego rozliczenia z biblioteką