• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Biblioteka multimedialna

Od 7 grudnia 2007r. istnieje w szkole, w ramach realizacji projektu Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej przekazane zostało do celów związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i w związku z tym odbywa się:

- elektroniczny nabór uczniów klas trzecich gimnazjum do szkół ponadgimnazjalnych

- wyszukiwanie informacji i materiałów do przygotowywania referatów na zajęcia lekcyjne z różnych przedmiotów

- korzystanie ze słowników i encyklopedii zainstalowanych na komputerach

- przegląd ciekawostek internetowych dostępnych dla uczniów.