• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 180 poz. 1245) oraz w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w oparciu o & 5 ust. 1 ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018: 

2 listopada

3 listopada

2 maja

4 maja

1 czerwca