• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KALENDARZ WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. GEN. STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO W TOMAWIE

NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

 

 

RODZAJ WYDARZENIA

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

WRZESIEŃ

1. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

 

2. Organizacja akcji Narodowe Czytanie „Wesele” St. Wyspiańskiego pod patronatem prezydenta Polski

 

 

3. Rajd rowerowy po najbliższej okolicy

 

 

 

 

 

4.Europejski Dzień Języków Obcych

 

 

6. Sprzątanie Świata’2016

 

 

 

7. Wycieczka w góry

 

 

 

04.IX

 

 

06.IX

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

IX / X

 

 

IX

 

 

 

IX

 

dyrektor szkoły, wychowawcy, SU

 

opiekunowie SU nauczyciele języka polskiego, , bibliotekarz

 

 

A.Wojakowska-Wolska, J. Błaszczyk, A. Baran,A.Szyl, M. Wilczyńska, W. Jędruszek, T. Madej, L. Woźniak, A.Maligłówka, M. Dekański inni chętni

 

 

 

 

 

 

nauczyciele j.obcych

 

 

A.Wojakowska-Wolska,  M. Dekański

wychowawcy świetlicy,

opiekunowie SU, chętni nauczyciele

 

 

A.Wojakowska-Wolska,  

M.Wilczyńska, M. Dekański

PAŹDZIERNIK

 

 

1.DEN – uroczysta akademia

 

2. Miesiąc bibliotek szkolnych

 

3. Międzyszkolny konkurs plastyczno-językowy z okazji „Halloween”

 

 

 

X

 

X

 

X/XI

 

 

A.Szyl, J.Błaszczyk

 

L.Woźniak

 

J. Błaszczyk

LISTOPAD

1. Dzień Niepodległości – akademia

 

 

2. Andrzejki szkolne

 

 

 

3. Wieczorek poetycki

 

 

4. Wycieczka do Warszawy

 

 

XI

 

 

XI

 

 

 

XI

 

 

XI

 

E.Kroczyńska, M.Balcerzyk,

 

 

wychowawcy klas, opiekunowie SU

 

 

W. Jędruszek, A.Szyl, E. Kroczyńska, A.Skrobek

 

 

 

L.Woźniak, chętni nauczyciele

 

GRUDZIEŃ

1. Rocznica nadania szkole imienia

 

 

2. Szkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego

 

3. Kiermasz bożonarodzeniowy

 

4. Jasełka bożonarodzeniowe

 

5. Ogólnopolskie akcje „Choinki nadziei”

„Szlachetna paczka”, „Góra Grosza”

 

 

 

6. Seminarium europejskie – WODN

w Piotrkowie Tryb.

 

XII

 

 

XII

 

 

XII

 

XII

 

XII

 

 

 

 

XII

 

 

 

 

 

wychowawcy klas II, SU

 

 

nauczyciele j.obcych

 

 

B.Auguścik

 

A.Skrobek

 

A.Wojakowska-Wolska, A.Baran,J.Błaszczyk,A.Szyl,W.Jędruszek, M.Balcerzyk, chętni nauczyciele

 

I.Fijałkowska, B.Auguścik, A. Baran, A.Wojakowska-Wolska, J.Błaszczyk

STYCZEŃ

1. Choinka Noworoczna

 

 

2. WOŚP

 

3. Projekty edukacyjne kl. II

 

 

4. Szkolny konkurs ortograficzny

 

5. Konkurs poetycki „W pałacu słów, czyli tworzymy własną poezję”

 

6. Ferie z piotrkowskim OSiR-em

 

I

 

 

I

 

I

 

 

I

 

I

 

 

I

dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, opiekunowie SU

 

L.Woźniak, J. Błaszczyk

 

wychowawcy klas II, opiekunowie zespołów

 

W.  Jędruszek

 

A.Szyl, A. Skrobek

 

 

A. Szyl, J. Błaszczyk, L.Woźniak

 

LUTY

1.Dzień św. Walentego

 

 

2. Powiatowy konkurs j. angielskiego i niemieckiego w Rozprzy

 

3. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

II

 

 

II

 

 

II

 

wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas, opiekunowie SU

 

nauczyciele j.obcych

 

B.Auguścik

MARZEC

1.Kiermasz wielkanocny

 

2. Dzień wiosny

 

 

 

 

3.  Szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy

 

 

 

4. Międzynarodowy Dzień Pisarzy.

Światowy Dzień Poezji.

 

5.Rekolekcje

 

6.Wycieczka - Częstochowa

 

 

III

 

III

 

 

 

 

III

 

 

 

 

III

 

 

III

 

III

B.Auguścik

 

A.Baran, A.Wojakowska-Wolska, B.Auguścik, T.Madej, opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

P.Nowak, T.Madej, A.Wojakowska-Wolska, L.Woźniak, M.Wilczyńska

 

 

L.Woźniak

 

 

wszyscy nauczyciele

 

A.Wojakowska-Wolska, A.Baran,M. Dekański

KWIECIEŃ

1.Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

 

2. Konkurs „800-lecie Piotrkowa Tryb.”

    Obchody Dnia Książki

 

3.Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

4.Egzamin gimnazjalny

 

5.KWB Bełchatów + wysypisko śmieci

 

6. Światowy Dzień Zdrowia,Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia, Tydzień PCK

IV

 

IV

 

 

IV

 

 

IV

 

IV

 

IV

 

A.Wojakowska-Wolska

 

L.Woźniak, J.Błaszczyk

 

 

A.Wojakowska-Wolska

 

 

dyrektor szkoły, nauczyciele

 

L.Woźniak, T.Stępień

 

opiekunowie SK PCK, wychowawcy, chętni nauczyciele

 

MAJ

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkołach podstawowych i w gimnazjum,

konkurs wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

2. 3 Maja – akademia szkolna

 

 

3. Międzynarodowy Dzień Europy

 

4. Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

 

5. Dzień Dziecka/Dzień Sportu – finał ogólnopolskich akcji „Trzymaj formę”, „Zachowaj Trzeźwy umysł”itp.

 

IV/V

 

 

 

V

 

 

V

 

V

 

 

V

 

 

 

 

A.Wojakowska-Wolska, A.Baran, J.Błaszczyk

 

 

 

M.Balcerzyk, E.Kroczyńska

 

 

opiekunowie SKE „Eurotom”

 

J.Błaszczyk, I. Fijałkowska

 

 

A.Baran, J.Błaszczyk, , A.Szyl,A.Wojakowska-Wolska, A.Maligłówka, wychowawcy klas

 

CZERWIEC

1.Wycieczka klas trzecich

 

2.Ekologiczne harce

 

 

 

 

3. MCK w Bełchatowie - oczyszczalnia ścieków

 

4. Wycieczka – schron, bunkier w Konewce, park linowy Tomaszów Maz., Spalski Park Krajobrazowy

 

5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

VI

 

VI

 

 

 

 

VI

 

 

 

VI

 

 

22.VI

wychowawcy klas III

 

E. Kroczyńska, M. Balcerzyk, B. Auguścik, A.Wojakowska-Wolska,A.Maligłówka, chętni nauczyciele

 

L.Woźniak, T.Stępień, P.Nowak

 

A.Wojakowska-Wolska, A. Szyl, A.Baran,M. Dekański

 

 

dyrektor szkoły, wychowawcy klas III

  

Dodatkowo w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (terminy do ustalenia)

 zorganizowane zostaną:

 

1. Imprezy, konkursy biblioteczne – L. Woźniak

2. Muzyczno – językowy konkurs piosenki anglojęzycznej - I. Fijałkowska, J. Błaszczyk

3. Zlot w III LO – E. Kroczyńska, chętni nauczyciele

4. Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki „O życiu i działalności gen. Stefana. „Grota” Roweckiego –J. Błaszczyk,  B.Auguścik,A. Szyl,SU

5. Konkurs wiedzy o UE „Moja mała Ojczyzna w Europie” – J. Błaszczyk

6. Szkolne zawody sportowe (dyscyplina do ustalenia) – A. Maligłówka, M. Dekański

7. Konkurs historyczny „Działalność AK i losy jej dowódców” – opiekunowie klubu historycznego

8. Przedborski Park Krajobrazowy – M. Wilczyńska

9. Wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego (biblioteka) – L. Woźniak

10. Wyjazd  na spektakl teatralny- A. Szyl, chętni nauczyciele