• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Półrocze

 

Wydarzenie

 

Termin

 

Uwagi

 

I PÓŁROCZE

01.09.2016 r. – 31.01.2017 r.

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017 r.

 

Zebranie z rodzicami (odpowiedzialni: dyrektor szkoły, wychowawcy)

11.09. 2017 r.

 

Wszystkich Świętych

01.11.2017 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2017 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.11.2017 r.

 

Poinformowanie rodziców                         o przewidywanych śródrocznych ocenach:  zachowania                                    i  niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

 

do 21.12.2017 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 –  31.12.2017 r.

 

Nowy Rok

01.01.2018 r.

 

Poinformowanie uczniów/ rodziców   o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych         i zachowania

 

do 16.01.2018 r.

 

Egzamin sprawdzający

22.01.2018 r.

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.01.2018 r.

 

 

Zebranie z rodzicami

25.01.2018 r.

 

 

Zastrzeżenia rodziców do niezgodnie  z procedurami wystawionej śródrocznej oceny       z zajęć edukacyjnych

 

do 25. 01.2018 r.

 

Ferie zimowe

29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.

 

 

II PÓŁROCZE

01.02.2017 r. – 31.08.2017 r.

Zebranie z rodzicami

23.03.2018 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 r. – 3.04.2018 r.

 

Egzamin gimnazjalny

  • 18 kwietnia 2018 r. (środa) część humanistyczna
  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza
  • 20 kwietnia 2018 r. (piątek) język obcy nowożytny

 

Święto Pracy

  01.05.2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2018 r.

 

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.05.2018 r.

 

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego (przeprowadzonego na podstawie art. 9a ust.2 pkt 10 z dnia 7 września 1991 r. – Dz.U z 2004 r. poz. 2572)

 

  • 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)część humanistyczna
  • 5 czerwca 2018 r. (wtorek) część matematyczno – przyrodnicza
  • 6 czerwca 2018 r. (środa)język obcy nowożytny

 

Zebranie z rodzicami.

Poinformowanie rodziców                          o przewidywanych rocznych ocenach: zachowania                           i niedostatecznych z zajęć edukacyjnych

17.05.2018 r.

 

Boże Ciało

31.05.2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.06.2018 r.

 

Poinformowanie uczniów                o rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych

do 12.06.2018 r.

 

Egzamin sprawdzający

18.06.2018 r.

 

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.06.2018 r.

 

Zastrzeżenia rodziców do wystawionej niezgodnie                     z procedurami rocznej oceny z zajęć edukacyjnych  i zachowania

 

do 26 .06.2018 r.

 

Egzamin klasyfikacyjny

21.06.2018 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

22.06.2018 r.

 

Ferie letnie

23.06. – 31.08.2018 r.

 

Egzaminy poprawkowe

27 – 31.08.2018 r.

 

Konsultacje z rodzicami

17.10.2017 r.

16.11.2017 r.

08.12.2017 r.

19.02.2018 r.

24.04.2018 r.

             07.06.2018 r.