• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, iż w naszej szkole Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

Pan Marek Skrobek.

Kontakt za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:

iodo@lekiszlacheckie.pl

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz przepisów krajowych.