• Kontrast:
  • Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++

Nasi uczniowie - rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 do naszego gimnazjum uczęszcza 66 uczniów:


klasa IIa - 15 uczniów

klasa IIb -  15 uczniów

klasa IIIa - 19  uczniów

klasa IIIb -  17 uczniów